You are here

2a besøger KEA

2a var på besøgsdag på KEA, Københavns Erhvervs Akademi, i mandags. Her fik de en introduktion til, hvad det vil sige at tage en videregående uddannelse på KEA og de mange spændende projekter, som eleverne arbejder med. 

Region Hovedstadens ”Karrierefokus”-projekt
2a er sammen med 1a en del af Region Hovedstadens ”Karrierefokus”-projekt, hvor de over de næste 2½ år er med til at afprøve forskellige indsatser, der i sidste ende skal være med til at skabe en bedre overgang til videre uddannelse. Projektet har til formål at gøre eleverne mere bevidste omkring deres karrierekompetencer og videre karrieremuligheder samt øge deres arbejdsmarkedskendskab. Dette skulle gerne opnås gennem blandt andet brobygningsforløb på videregående uddannelser og samarbejde med lokale virksomheder. 

Billeder fra besøget
Her fortæller en KEA-studerende på 3. semester om sit seneste projekt. Hendes projektformål var at udvikle et rivejern, der ikke svinede og samtidig var økonomisk og bæredygtigt. Ger gennemgår hun produktudviklingen og beskriver materialevalg, målgruppe, salgsstrategi osv.:

2a KEA oktober 2014

KEA har mange afdelinger i København. Vi besøgte deres nye afdeling på Guldbergsgade – en moderne betonbygning med åbne og lyse etager, der indbyder til projektarbejde og kreativitet:

2a KEA oktober 2014

 

2a KEA oktober 2014 - Materialebibliotek

Eleverne blev præsenteret for KEA’s materialebibliotek, som faktisk er Nordens største. Biblioteket har 1500 forskellige materialeprøver. Bibliotekaren forklarer, hvor vigtigt det er, at man har kendskab til de materialer, man arbejder med – er materialet for eksempel slidstærkt, er det nedbrydeligt, hvordan reagerer det på saltvand eller opvarmning osv. Materialevalget er afgørende for, hvorvidt ens produkt bliver godt:

2a KEA oktober 2014 - Materialebibliotek

 

2a KEA oktober 2014 - Materialebibliotek

2a havde fået til opgave at interviewe en KEA-studerende, omkring personens karrierevej og hverdag på KEA. Interviewet skal munde ud i en artikel eller lommefilm, der præsenterer en KEA-profil. Den 21. november får 2a besøg af informanterne, hvor de skal præsentere deres produkt:

2a KEA oktober 2014 - Interview

Efter frokost var der et inspirerende oplæg af Christopher Nielsen. Han er ansat på KEA og har desuden arbejdet mange år i Spanien. Han fortalte om alle de muligheder, det har givet ham at have to fremmedsprog. Derudover berettede han om sine erfaringer i Spanien og Mexico og beskrev landenes kulturforskelle i forhold til Danmark:

2a KEA oktober 2014

 

 

 

Alle nyheder