You are here

Bandtræf

Bandtræf i Vega 31. marts

Musiklærerne på Nørre G har valgt 2 super-spændende orkestre til at repræsentere Nørre G til Kultbandtræffet mandag d. 31. marts i Lille Vega, nemlig Evolution Of Me & Your Descent. 

Valget er sket ud fra de mellem KULTskolerne fastsatte kriterier (hvoraf flest muligt skal være opfyldt):
Mindst 50% af musikerne skal være nuværende elever på skolen.
Bands der skriver egen musik prioriteres.
Forskellighed prioriteres.
Så vidt muligt sendes bands, der ikke har deltaget før.

I øvrigt prioriteres naturligvis talent og kompetence - men det var jo generelt til stede i rigt mål ved bandfesten.

Alle nyheder