You are here

Forskerpraktik '16 - Afslutningsreception 
 - CG mandag d. 21. november

Ankomst og generalprøve
Nørre G's forskerpraktikanter ankom til Christianshavns Gymnasium (CG) for at mødes med  'deres' forskere og CG's forskerpraktikanter til den store finale efter et par måneders arbejde med deres forskningsprojekter.

Forskerpraktik16_Afslutning

Efter velkomst og information om dagens program, præsenterede de 15 grupper deres postere og projektresultater for hinanden og for forskerne som en slags generalprøve, inden de indbudte gæster kom.

Forskerpraktik16_Afslutning

Velkomst og oplægsholder
Efter generalprøven bød de to rektorer, Jens Boe Nielsen (NG) og Troels Vang Andersen (CG), velkommen og fortalte kort om inspirationen til projektet, som kom fra Jens Boes besøg på en High School i Australien i 2015. Det er andet år, NG og CG kører projektet.

Forskerpraktik16_Afslutning

Christian Koch, som er professor i retorik ved Københavns Universitet, holdt et oplæg om det at være forsker. I sit oplæg "Forskerliv: Eksempler på forskere jeg beundrer" kom han omkring en del betydningsfulde forskere gennem tiden og deres områder og opdagelser. Især kom han ind på, hvad der skal til for at være forsker - først og fremmest skal lysten være det, der driver værket.

Forskerpraktik16_Afslutning

Inden den officielle posterpræsentation fik vi også nogle ord med fra to af forskerne om deres oplevelser ved at være med i projektet, bl.a. hvad de selv lærer ved at arbejde med gymnasielever. Kristian Mejrup Ph.d. i Teologi ved Københavns Universitet og Andreas Dyhl Østerkryger Ph.d.-studerende i Fotonik på DTU.

Forskerpraktik16_Afslutning

Præsentation og afslutning
Efter oplægget var det tid for de inviterede gæster - lærere, forældre og andre CG-elever - at komme til afsløring af de 15 flotte posters og elevernes præsentation af projektresultaterne. De er kommet langt siden september, hvor startskuddet gik til den første af projektets tre workshops.

Forskerpraktik16_Afslutning

Et par af eleverne fortæller om deres erfaringer fra projektforløbet.

Anh 2i NG  fra gruppen"En køn forskel"
"At deltage i Forskerpraktik '16 har givet mig mulighed for at udforske et nyt felt og dets forskellige udgreninger. Jeg valgte "Jura" som mit emne for at udvide mit kendskab til området. At arbejde med en Ph.d.-studerende i jura har givet mig dybdegående indsigt i juraens verden og hvordan den grundlæggende er skruet sammen. Vi afdækkede oven i købet visse fejlagtige elementer inden for lovgivningen vedr. kønsdiskrimination, hvilket endte med at blive det emne vi valgte".

Forskerpraktik16_Afslutning

Mathilde Lieberkind 3u NG fra gruppen "Mysteriet om papyrusskrifterne"
"Jeg synes, forskerpraktik var en vildt fed oplevelse. Vores forsker var rigtig god til at gøre projektet til vores eget samt at give os et indblik ind i forskernes verden, og hvordan de arbejder. Jeg er helt klart blevet mere nysgerrig på, hvordan man arbejder som forsker. Arrangementet med præsentationerne til sidst var også godt sammenskruet, og jeg tror ikke det ville skade at invitere flere."

Forskerpraktik16_Afslutning

Link til artikel på CoNext (Københavns Universitet) og i Brønshøj-Husum Avis

Flere indtryk

Forskerpraktik16_Afslutning

Forskerpraktik16_Afslutning

Forskerpraktik16_Afslutning

Forskerpraktik16_Afslutning

Forskerpraktik16_Afslutning

Forskerpraktik16_Afslutning

 

 

Alle nyheder