You are here

Forskerpraktik 2017
- Anne Lundgaard Hansen

Projektets overskrift: Matematisk modellering af renter

Fagområde eller institut: Faculty of Social Sciences, KU

Relateret gymnasiefag: Matematik og samfundsfag

Kort resume & idé: Jeg beskæftiger mig med matematiske modellering af renter og hvordan sådanne modeller kan vejlede pengepolitiske beslutninger. Mere specifikt kan modellerne identificere markedets forventninger om den fremtidige økonomiske udvikling samt markedets tolerance overfor fremtidig risiko. Den information kan centralbankerne bruge til at beslutte, om den korte rente skal sænkes, hæves eller forblive uændret. Gode rentemodeller er således vigtige for, at centralbanker kan føre hensigtsmæssig pengepolitik og dermed bidrage til økonomisk stabilitet.

Jeg foreslår to projekter til forskerpraktikken. Det ene projekt fokuserer på samfundsøkonomiske sammenhænge. Eleverne vil få en forståelse for samspillet mellem pengepolitik, renteniveau og den øvrige samfundsøkonomi. Det kan eksempelvis gøres ved at lave et casestudy af den amerikanske økonomi og pengepolitik over tid. Det andet projekt er mere teknisk og vil være interessant for elever med interesse for matematik. Her ser vi på de overordnede principper bag matematiske modeller i den finansielle sektor og mere specifikt på, hvordan man kan opstille modeller for noget så uforudsigeligt som renter.

Beskrivelse af forskning: Min forskning handler om at opstille, implementere og teste matematiske modeller der kan forklare og forudsige renter. En rente kan defineres på mange måder; her taler vi dels om den korte rente som i Danmark sættes af Nationalbanken og dels ved afkastet på statsobligationer, der udløber på en række givne tidspunkter. Afkastet på obligationer der udløber 10 år i fremtiden, kalder vi den lange rente.