You are here

Forskerpraktik 2017
- Camilla Falk Rønne Nissen

Projektets overskrift: Sproglige og pædagogiske konsekvenser af internationalisering af højere uddannelse

Fagområde eller institut: Sociolingvistik, uddannelsesforskning

Relateret gymnasiefag: Dansk, engelsk, samfundsfag, evt. psykologi

Kort resume & idé: Min forskning fokuserer på konsekvenser af internationaliseringen af universitet, fx at undervisningen foregår på engelsk, som for mange ikke er førstesproget, og at der vil være en multikulturel studentermasse.

Længere beskrivelse: Projektet er etnografisk med feltarbejde på internationale kurser på naturvidenskab, sundhedsvidenskab og humaniora på Københavns Universitet. Jeg observerede gruppearbejde og eksaminer og interviewede 17 danske og internationale studerende. Interviews og observationer bruges til registrering af studerendes forklaringsmodeller ift. at lære på et fremmedsprog, fx problemer med at formulere sig på engelsk, og ideer om ”den gode uddannelse”. Desuden undersøges gruppedynamikker, og de studerendes roller i internationale grupper på baggrund af de resurser (faglige, sproglige og kulturelle) de kommer med.
Emnet er et oplagt SRP-emne, og eleverne får indblik i metoder i kvalitativ forskning.