You are here

Forskerpraktik 2017
- Carsten Juul Jensen

Projektets overskrift: Hvordan påvirker det nye sygeplejersker at arbejde med kritisk syge og døende patienter i en tid med overbelægning?

Fagområde eller institut: Sociologi: Mennesker og teknologi, Livslang læring

Relateret gymnasiefag: Samfundsfag/dansk

Kort resume: I vores samtid bliver død og kritisk sygdom forbundet med alderdom og forfald; modsat liv og produktivitet – en fejl, derfor medfører mødet med medicinske afdelinger skyldfølelse og stress for de unge nye sygeplejersker.

Længere beskrivelse: Jeg har formidlet mine forskningsresultater, som essays, poetiske repræsentationer og hardcore videnskabelig formidling.

En ny sygeplejersker, Anja har ikke fået en mentor som lovet. Hun er vred på sig selv og kollegaerne. Hun har netop hjulpet en patient med et bad, men hun havde glemt, hvad hun skulle holde øje med, hvis patienten blev alvorlig syg. Jeg spørger: ”hvad er du bange for? ” Anja svarer: ”Ja, jeg er bange for at slå patienterne ihjel”. Anna har hørt samtalen og siger i forbifarten: ”Jeg slår patienterne ihjel”. Hun oplevede fem døde patienter i første arbejdsuge, som ny sygeplejerske.

Anja og Anna repræsenterer unge mennesker, der bliver kritiseret for sin ”mig-mig-mig-opførsel” i kampen om muligheder for egen succes, der fra nye sygeplejerskers standpunkt snarere er at betragte som bagsiden af succesmedaljen. Unge påtager sig et individuelt ansvar for succes, men samtidig et individuelt ansvar for mangel på succes, som patienters dødsfald og kritisk sygdom i hverdagslivet på en medicinsk afdeling. Bagsiden af succesmedaljen er vrede ked-af-det-hed, der kan forplante sig til stress, der er et stigende problem i hele Danmark blandt unge mennesker og sygeplejersker.