You are here

Forskerpraktik 2017
- Emil Vosmar Denning

Projektets overskrift: Fremtidens kvanteteknologi

Fagområde eller institut: Institut: Fotonik. (Fysik, optik, fotonik, matematik)

Relateret gymnasiefag: Fysik/matematik

Kort resume: Opfører elektroner og atomer sig ligesom små hoppebolde, når man kigger på dem i et meget kraftigt mikroskop? Hvad er lys egentlig lavet af? Og hvorfor er det overhovedet interessant at vide? I dette projekt arbejder eleverne på at forstå og besvare disse spørgsmål.

Længere beskrivelse: I dag arbejder forskere i hele verden på at manipulere med tilstanden af enkelte atomer, elektroner og fotoner.  Målet er at bruge naturens mindste bestanddele som byggeklodser til en ny type af teknologi, der eksempelvis kan anvendes til at lave en supercomputer, der kan løse opgaver, vi aldrig kan håbe på at løse med en konventionel computer. I dette projekt kommer eleverne til at lære om den teori, vi bruger til at forstå de mystiske ting, der foregår, når man dykker helt ned til nanometer-størrelser og ser på hvordan bl.a. elektroner og lys opfører sig. Denne teori hedder kvantemekanikken og udgør en af de mest eksotiske og succesfulde teorier, vi har i moderne fysik. Konkrete arbejdsopgaver kunne være at beregne hvordan en fanget elektron bevæger sig eller hvordan et atom vekselvirker med lys.