You are here

Forskerpraktik 2017
- Emilie Nayberg

Projektets overskrift: Hvad betyder det for små børns udvikling at vokse op med forældre, der har en alvorlig psykisk sygdom?

Fagområde eller institut: Psykologi (Institut for Psykologi, Københavns Universitet)

Relateret gymnasiefag: Psykologi og samfundsfag

Kort resume: Min forskning fokuserer på hvad det betyder for små børn at vokse op med en forælder, der har en alvorlig psykisk sygdom. Jeg undersøger bl.a. hvad forældrenes funktionsniveau og trivsel betyder for børnenes tidlige motoriske, sproglige og kognitive udvikling.

Længere beskrivelse: Børn, der vokser op i med en forælder, der har en alvorlig psykisk sygdom, har over dobbelt så stor risiko for selv at udvikle psykiske problemer som andre børn. Forskningen har i mange år fokuseret meget på at finde de genetiske årsager til denne øgede risiko, men resultaterne har peget på, at de fleste psykiske sygdomme skyldes langt mere komplekse og dynamiske mekanismer end blot enkelte gener.

Vi ved dog stadig alt for lidt om hvilke faktorer, der på spil, og hvordan de spiller sammen – og dermed mangler vi også viden, der måske kan hjælpe os til at forebygge psykiske sygdomme.

Eleverne vil blive introduceret til ny viden om arv/miljø-diskussionen og selv få mulighed for at spille ind I denne meget aktuelle debat.