You are here

Forskerpraktik 2017
- Ida Kathrine Hammeleff Jørgensen

Projektets overskrift: Hvordan repræsenterer computerspil?

Fagområde eller institut: Center for Computerspilsforskning, ITU

Relateret gymnasiefag: Dansk

Kort resume: Min forskning handler om computerspil. Hvad er relationen mellem det spilleren ser på skærmen og spilmekanikken? Hvad vil det sige at et computerspil handler om vold eller om kærlighed? Sådanne spørgsmål jeg i min forskning som undersøger hvordan computerspil repræsenterer.

Længere beskrivelse: I mit forskningsprojekt undersøger jeg hvordan computerspil repræsenterer. Repræsentation betyder at noget, fx et billede, står for noget andet, fx en kat. Et billede af en kat repræsenterer dermed en kat. Der er flere interessante aspekter når det kommer til computerspil. 1) Computerspil er multimodale, dvs. at de repræsenterer vha. både lyd, billede, bevægelse, symboler mv.  2) Det vi ser på skærmen repræsenterer dels fiktive eller faktiske ting udenfor spillet, og dels spilmekanikken. 3) Computerspil kræver at spilleren effektuerer forskellige opgaver succesfuldt. Målet for mit forskningsprojekt er at skabe en model der kan vise hvordan repræsentation fungerer i computerspil. Der er mulighed for at eleverne enten kan analysere selve computerspillene eller analysere spillere. Der vil desuden også være mulighed for at beskæftige sig med brætspil o.l.