You are here

Forskerpraktik 2017
- Jan Støvring

Projektets overskrift: Klimatilpasning i den tæt befolkede by 

Fagområde eller institut: Landskabsarkitektur og Planlægning, Institut for Georessourser og Naturforvaltning

Relateret gymnasiefag: Matematik/Samfundsfag/(design, byplanlægning, biologi)

Kort resume & idé: Jeg forsker i, hvordan vi kan planlægge og designe vores byområder så de bliver mere modstandsdygtige overfor skybrudsrelaterede oversvømmelser, med særlig fokus på anvendelsen af permeable befæstelser (belægninger) i eksisterende danske byer.

Længere beskrivelse: Permeable befæstelser er anvendt i udlandet gennem de seneste 30 år, men er en relativ ny praksis i Danmark. Permeable befæstelser er en type af belægninger der opsuger vand i stedet for at lede vand til afløbsnettet. I teorien fungerer de, men de praktiske erfaringer viser at evnen til at opsuge vand udfordres af de stedlige forhold.

Et elevprojekt kan omfatte måling af belægningernes infiltrationsevne et sted i byen med vurdering af de stedlige faktorers betydning.

Et elevprojekt kan omfatte test af forskellige måder at vedligeholde permeable befæstelsers infiltrationsevne.

Et elevprojekt kan med et lidt bredere perspektiv arbejde med bydesign og regnvandshåndtering, f.eks. ved at undersøge designmæssige begrænsninger og muligheder i gade og byrum.