You are here

Forskerpraktik 2017
- Jannick Friis Christensen

Projektets overskrift: Mangfoldighedsledelse og inklusion i virksomheder

Fagområde eller institut: Department of Organization, CBS

Relateret gymnasiefag: Samfundsfag

Kort resume: Vi kommer til at arbejde med organisationssociologi med nedslag i organisationskultur og emner såsom magt, identitet og ligestilling ud fra et kritisk perspektiv. Hvad er konsekvenserne af den måde, vi indretter os på i arbejdslivet? Er der paralleller til uddannelsessystemet?

Længere beskrivelse: Min metode er kvalitativ og trækker især på kritisk etnografi, og eftersom jeg planlægger at være ‘i felten’ fra august t.o.m. oktober, skulle der være god mulighed for, at eleverne kan prøve at være med til at indsamle data og hvis ikke, finder vi på noget andet inspirerende her på CBS.

Eleverne kan forvente at komme til at arbejde med organisationssociologi med nedslag i organisationskultur og emner såsom magt, identitet og ligestilling ud fra et kritisk perspektiv, hvorfor de vil komme til at undersøge konsekvenserne af den måde, vi indretter os på i arbejdslivet - med mulighed for at drage paralleller til uddannelsessystemet, dvs. hvor de er, herunder egen hverdag og egne erfaringer. Jeg vil udfordre dem på at få en teoretisk forståelse, der gør dem i stand til at oversætte teorien til praksis, så de kan komme med forslag til interventioner (altså hvordan vi kan gøre tingene / indrette os anderledes) på de problemstillinger, som de selv finder frem til.

Jeg har erfaring med at undervise elever/studerende fra folkeskolens udskoling til universitetsniveau og gør mig meget i dialogbaseret undervisning med en masse øvelser, så eleverne får bragt deres egen viden i spil, og læringen bliver interaktiv og nærværende for den enkelte.