You are here

Forskerpraktik 2017
- John Mark Burnett

Projektets overskrift: Teknologi og samfund: Står det danske sundhedsvæsen overfor en big data-revolution?

Fagområde eller institut: Afdeling for Business IT

Relateret gymnasiefag: Samfundsfag

Kort resume: Hvordan kan vi forstå trends som big data i en sundhedspolitisk kontekst? Hvilke muligheder og udfordringer er der tale om og hvad er der på spil? Disse er centrale spørgsmål i min forskning som du kan hjælpe med at undersøge empirisk og teoretisk.

Længere beskrivelse: Min forskning undersøger big data eksperimenter på sundhedsområdet. Det er allerede over fem år siden at IBMs supercomputer Watson gæstede tv-showet Jeopardy og vandt førstepladsen. I dag afprøves om Watson og andre kunstig intelligens teknologier kan forbedre det danske sundhedsvæsen, eksempelvis ved at hjælpe læger med at vælge den rigtige behandling med afsæt i store data mængder. Men hvor “intelligente” er disse teknologier når det omhandler sundhed og hvad betyder de for samfundet? I dette projekt får du mulighed for at lave felt- og analysearbejde på forkanten af den sundhedsteknologiske udvikling - og herigennem styrke din forståelse af forholdet mellem teknologi og samfund.