You are here

Forskerpraktik 2017
- Kitt Plinia Nielsen 

Projektets overskrift: Hvorfor forskning?

Fagområde eller institut: Institut for Statskundskab/Faculty of Social Sciences, KU

Relateret gymnasiefag: Samfundsfag

Kort resume: ’Hvorfor forskning?’ er et simuleret forskningsprojekt over et kvalitativt studie, der afdækker, hvad der motiverer forskning i dag. 

Sammen vil vi vha. interviews undersøge, hvad der i sin tid fik forskellige KU-forskere til at ”gå forskningsvejen” og hvorfor de mon er ”blevet hængende”.  

Længere beskrivelse: ’Hvorfor forskning?’ tjener to formål: 

  • At kortlægge (jf. ånden i Forskerpraktik 2017) forskellige motivationer fra KU’s forskere til inspiration for alle deltagere, samt
  • At give den enkelte gymnasieelev lejlighed til at prøve kræfter med et regulært research interview i rammen af et større ”forskningsprojekt”. 

Helt konkret vil gymnasieeleverne fungere som underviserens research assistenter og i makkerpar planlægge, gennemføre og analysere interviews med hver deres forsker. 

Afslutningsvist vil gruppen i fællesskab sammenholde deres resultater og kunne diskutere yderligere, hvad KU’s forskere samlet set mener gør forskning til et attraktivt karrierevalg.

Resultaterne vil kunne perspektiveres yderligere ift. gymnasieelevernes egne idéer og forestillinger om, hvorfor forskning er noget for dem.