You are here

Forskerpraktik 2017
- Klara Cecilia Gunnarsen

Projektets overskrift: Kan grønlandsk gletsjermel bruges som gødning i landbrug?

Fagområde eller institut: Institut for plante og miljøvidenskab. Naturresourcer, Plantevækst, Landbrug

Relateret gymnasiefag: Biologi

Kort resume: Inden for projektets ramme vil vi kunne lave et lille potteforsøg, for at se om gletsjermel kan øge plantevækst. Vi kan diskutere om det er en god idé at udnytte denne ny-opdagede ressource, eller se på hvilke gødningskilder der ellers bruges i dag.

Længere beskrivelse: Smeltevand fra gletsjere er ofte mælket eller grumset det skyldes fine stenpartikler som gletsjeren har eroderet fra den underliggende bjergart. Når dette materiale tørres føles det som mel og derfor kaldes det gletsjermel.

Mit PhD projekt ser på om gletsjermel kan bruges til jordforbedring i landbrug. Projektet ser på om mineralerne i stenmaterialet kan frigives til jord og dermed tilføre planter de næringsstoffer de behøver.

Mineralsk gødning udvindes som regel direkte fra bjergarter, hvor minedriften har en del negative effekter på natur og miljø. Der kræves rigtig meget energi til at male sten og ofte kræves stærke miljøskadende kemikalier til udvaskningen af uønskede bjergkomponenter. Med gletsjermel som alternativ, kan vi spare hele denne forarbejdnings proces da naturen gør det for os.