You are here

Forskerpraktik 2017
- Peter Vig Millard

Projektets overskrift: Hvordan kan protein-interaktioner tænde og slukke gener?

Fagområde eller institut: Biokemi og molekylærbiologi

Relateret gymnasiefag: Kemi og biologi

Kort resume: Min forskning handler om hvordan interaktioner mellem biomolekyler som DNA og proteiner kontrollerer hvor og hvornår forskellige gener er tændt. Jeg kunne godt tænke mig at vise eleverne hvordan man kan undersøge vekselvirkning mellem proteiner.

Længere beskrivelse: Multicellulære organismer som fx dyr og planter består af et stort antal celler der alle indeholder den samme DNA og de samme gener – på trods af det vil cellerne udvikle sig til forskellige celletyper og eksistere i hver deres væv. Herudover skal cellerne og organismen være parat til at reagere på diverse trusler og muligheder, gennem deres adskillige livstadier. Cellerne former sig og reagerer forskelligt, bl.a. ved at styre hvilke gener der er tændte, og hvornår. Jeg prøver at forstå de molekyler der i samspil tænder og slukker gener. Hvordan integrerer proteinerne forskellige oplysninger om cellens og organismens tilstand for derefter at udføre deres funktion?