You are here

Forskerpraktik 2017
 - Poul Erik Lindelof

Emne: Arkæologi og røntgen- og strålingsfysik

Projektets overskrift:  Diskussion af arkæologiske anvendelser af den nye store synkrotronstrålingskilde i Lund (MAX IV)

Relateret gymnasiefag: Historie og fysik

Kort resume: På basis af forsøg med synkrotronstrålingskilder* til arkæologi andre steder i Verden vil vi i forskerpraktikken fremdrage nogle af de mest spændende arkæologiske målinger. Vi vil diskutere synkrotronteknikken, der tænkes anvendt, og de arkæologiske resultater der kan forventes i Lund.

(*meget intense røntgenstråler, der kan bruges til at undersøge strukturen af meget små stofmængder, fx i papyrus)

Længere beskrivelse:  MAX IV bliver en af Europas kraftigste røntgenkilder og har en lang række af anvendelser i industri og naturvidenskabelig forskning. Der er imidlertid også store muligheder for anvendelser inden for arkæologi.

MAX IV blev indviet i 2016 og de første egentlige tider til bestrålingsundersøgelser er afsat fra november 2017, hvor der åbnes for 10 beamlines til forskellige formål.  På basis af forsøg med synkrotronstrålingskilder til arkæologi andre steder i Verden vil vi i forskerpraktikken fremdrage nogle af de mest spændende arkæologiske målinger. Vi vil diskutere synkrotronteknikken, der tænkes anvendt, og de arkæologiske resultater der kan forventes i Lund.

Efter et par gange, hvor vi snakker om tekniske og arkæologiske emner vil vi besøge forskere på DTU eller KU, der påtænker at anvende MAX IV, og i oktober 2017 vil forskerpraktikholdet blive taget på en tur til Lund og se MAX IV. Sidst i oktober laves en poster om mulig arkæologi på MAX IV.