You are here

Forskerpraktik 2017
 - Simon Høffding

Projektets overskrift: Udviklingen af den musikalske bevidsthed

Fagområde eller institut: Filosofi

Relateret gymnasiefag: Filosofi, psykologi, musik

Kort resume & idé: Min forskning drejer sig om at kortlægge bevidsthedens struktur hos musikere. Jeg har arbejdet med professionelle klassiske og jazz musikere, men vil gerne lære mere om hvordan bevidstheden former sig hos folk der spiller på mellem-højt niveau.

Længere beskrivelse: For at deltage i dette projekt, skal man interessere sig for musik og bevidsthed og gerne spille musik på rimelig højt niveau. Vi kommer til at læse om den musikalske bevidsthed (Peter Bastian og Simon Høffding) og om bevidstheden i det hele taget (Gallagher & Zahavi). Vi skal lære at lave interviews der fortæller om bevidsthedens beskaffenhed. Som afslutning kunne vi lave en ”forskningskoncert”, hvor der bliver spillet, lavet interviews og reflekteret i fællesskab om hvad musik gør ved vores bevidsthed.

Jeg kan muligvis ikke deltage på alle de fastsatte workshop dage. Som deltager må man være fleksibel og kunne finde alternative dage til at arbejde i september-oktober.