You are here

Forskerpraktik 2017
- Thomas Rørbeck Nørreby

Projektets overskrift: Sprog og forskellighed i nutidens skolemiljøer

Fagområde eller institut: Interaktionel sociolingvistik

Relateret gymnasiefag: Dansk og samfundsfag

Kort resume: Jeg analyserer hvordan forskellighed konstrueres og håndteres gennem sprog. Jeg tænker at eleverne skal lave deres eget mini-projekt baseret på etnografiske observationer af elever i et skolemiljø og samtaleanalyser af disse elevers interaktioner. Sociolingvistikken er essentiel for vores forståelse af sprog.

Længere beskrivelse: Mit projekt undersøger forskellighed blandt elever i indskolingen på to grundskoler - en folkeskole i København og en fransk ”elite”-privatskole på Frederiksberg - med særlig henblik på hvordan social forskellighed håndteres og kommer til udtryk gennem elevernes sprogbrug. Mit projekt er forankret i den gren af sprogvidenskaben som kaldes interaktionel sociolingvistik hvilket vil sige, at jeg grundlæggende interesserer mig for, hvordan eleverne bruger sprog som socialt værktøj. Mine data består af en kombination af etnografiske observationer af eleverne på og uden for skolen og optagelser af deres hverdagssamtaler i forskellige kontekster.