You are here

Madkultur på skemaet
i AT hos 1u

Mange tendenser i tiden har gjort, at vi i dag er havnet i dette næsten paradoksale velfærdsproblem, hvor vores velstand, og den livsstil denne velstand medfører, faktisk afføder en lang række samfundsmæssige problemer, der ikke alene koster samfundet penge og dermed er med til at gøre os fattigere, men også mere eller mindre direkte slår os ihjel.

Konsekvenser ved velstandslivsstilen
Vælger man at anskue problemet ud fra et naturvidenskabeligt synspunkt, kan problemstillingen reduceres til, at vi indtager mere energi end vi forbruger og bevæger os for lidt. Et simpelt, men ganske uheldigt faktum, der har ganske omfattende økonomiske konsekvenser for både den enkelte og samfundet.

Forskerarbejde i 1u
Klassen har i forbindelse med deres forløb i almen studieforberedelse (AT) arbejdet som en gruppe ”forskere”. De har afdækket hvorledes forskellige typer af mad påvirker mæthedsfornemmelse, blodsukker, koncentrationsevne og fysisk kapacitet. Derudover har de undersøgt forskellige holdninger blandt elever og lærere til de madtilbud som findes i og omkring Nørre Gymnasium samt den spisekultur som præger hverdagen.

Lyt til løsningerne
På baggrund af dette har eleverne udarbejdet 7 løsninger, som alle kan være med til at forbedre spisekulturen på Nørre G. Resultaterne ligger som radioudsendelser på Vimeo. Tryk på linkene nedenfor og bliv inspireret til at være med til at sætte skolemad på dagsordenen.

Sund Durum: 

 

Salatbaren: 

 

Salatbaren tænkt på en ny måde: 

 

Madkulturen på Nørre G: 

 

Køkkenhaven på toppen: 

 

Kantine-kampagne: 

 

Appetit: 

 

 

Alle nyheder