You are here

Mit Nørre

MIT NØRRE

Den store grå bygning på Mørkhøjvej 78, der også er kendt som Nørre Gymnasium fremstår umiddelbart ikke som ret meget mere end en anonym klods. Sætter man først foden inden døre, vil man opdage, at dette sted sprudler af kreativitet, fællesskab, arbejdsomhed og traditioner. 

Af Christoffer Elmann Ranhauge, 3d Nørre Gymnasium

Mandag den 15. august 2011 var den første skoledag på Nørre Gymnasium for over 300 nye elever. Jeg var heriblandt. Vi var alle blevet fordelt i klasser på forhånd og havde fået tilsendt lister med navne på de lærere og elever, der skulle udgøre de forskellige stamklasser. For mit vedkommende skulle jeg tilbringe de næste tre år i D-klassen, der bestod af i alt 32 elever samt et tilknyttet hold af lærere. Det var en første skoledag i klassisk forstand fyldt med spænding, nervøsitet og forventninger. Der var en rig repræsentation af forskellige personligheder og persontyper. Alt fra efterskoleelever og nyligt hjemvendte udvekslingsstudenter til 10.-klasses-elever og de friskdimitterede folkeskoleelever. Jeg hørte til den sidste gruppe, der kun lige akkurat havde sagt farvel til folkeskolen før sommerferien. Nu stod jeg så på Mørkhøjvej 78, der skulle udgøre basen for oplevelser, udvikling og indlæring de kommende år. Nørre Gymnasium var dengang ikke en æstetisk perle, men den store grå bygning skulle vise sig sagtens at kunne rumme og tilgodese en meget bred gruppe af studerende og deres interesser. Jeg blev optaget på studieretningen ”Samfund & medier” hvor det studiemæssige fokus ligger på mediefag og samfundsfag. I løbet af den første skoleuge skulle vi i grupper lave små kortfilm om vores forventninger og forhåbninger til gymnasietiden, som vi skulle vise for hinanden. Det var især det sociale, der blev sat i fokus i filmene. Der var enighed om, at det var betydningsfuldt for de tre kommende år, at der også var tid til at dyrke fællesskabet, både i og udenfor undervisningen.

Det historiske Nørre

Den 7. november 1818 fik Caroline Wroblewsky tilladelse til at oprette en pigeskole på Nørrebro. Skolen skulle tilbyde undervisning til piger i henholdsvis religion, skrivning, læsning, håndarbejde og regning. Denne pigeskole på Nørrebro var starten på det, som i dag kaldes Nørre Gymnasium. Skolen er flyttet fra Nørrebro og tilbyder danske og internationale gymnasiale uddannelser til både drenge og piger og har ligget på Mørkhøjvej 78 i Brønshøj siden 1971. I dag er skolen et af Københavns største gymnasier med mere end tusind elever. Det eneste, der i dag vidner om skolens fortid, er navnet Nørre Gymnasium, som det har beholdt fra tiden på Nørrebro.

Det traditionsrige Nørre

Nørre Gymnasium, i daglig tale kaldet ”Nørre”, er et sted for alle. Her bliver du budt velkommen af både elever og lærere uanset om du er til sport, musik, drama eller film. Man har mulighed for at pleje sine interesser, og udfolde sig netop som man har lyst til. Dette opdagede jeg hurtigt, da jeg startede på gymnasiet, og det er netop det, som gør det til et unikt gymnasium. Nørre Gymnasium er rigt på traditioner, og hvert år bliver der afholdt adskillige arrangementer, hvor elevernes faglige produktioner er i fokus. Der er årligt koncerter, dramaforestillinger, filmfestivaler og lignende. Som mediefagselev har jeg alle tre år været optaget af den årlige filmfestival, hvor alle Nørres mediefagshold fremviser de filmproduktioner, der er blevet lavet på gymnasiet i løbet af året. Desuden uddeles der forskellige priser heriblandt prisen for lærernes og publikums yndlingsfilm, samt prisen som den årlige æresgæst uddeler til sin favoritfilm. Til filmfestivalerne har æresgæsterne de sidste tre år været prominente navne såsom manuskriptforfatter og filminstruktør Nikolaj Arcel, Nyhedschef for Ekstrabladet Miki Mistrati og filminstruktør Pernille Fischer-Christensen. Jeg husker stadig de enorme sommerfugle, som jeg havde i maven det første år til filmfestivalen, da min film skulle vises sammen med femten andre elevproduktioner for en fyldt sal proppet med et forventningsfuldt publikum. Niveauet var højt, og selvom vi gik derfra uden priser, havde det været en stor oplevelse at få fremvist sin film for denne store forsamling af mennesker. Den årlige filmfestival på Nørre Gymnasium giver indblik i elevernes dygtige filmiske kundskaber og kreativitet. Elevernes produktioner rummer alt fra effektfyldte actionkomedier og dybdegående dokumentarer til fængslende dramaer og kærlighedshistorier.

Udover filmfestivaler, dramaforestillinger, koncerter og de mange andre årlige arrangementer som Nørre Gymnasium afholder udenfor skoletiden rummer skolen også en række arrangementer i og omkring skoletid. Hvert år afholdes der sportsturneringen Nørre Games, hvor Nørres klasser konkurrerer i disciplinerne basketball, floorball, badminton og volleyball. Denne turnering varer næsten hele skoleåret, og de tilmeldte klasser dyster ugentligt mod hinanden i de fire sportsgrene. I slutningen af skoleåret findes vinderklassen af Nørre Games, der foran gymnasiets andre elever får overrakt vindertrøjen. Nørre Games er dog langt fra den eneste sportslige begivenhed, hvor eleverne får lov til at kæmpe med og mod hinanden.

Gymnasiets årlige idrætsdag, der finder sted lidt efter sommerferien, er en begivenhed som samtlige elever ser frem til. På denne dag dyster gymnasiets klasser i forskellige sportslige discipliner heriblandt badminton, tovtrækning, hockey, beachvolley og fodbold. Foruden de sportslige konkurrencer er gymnasiets elever klassevis iført forskellige udklædninger, som eleverne har på under spillene, og hvert år bestemmer en gruppe lærere hvilken klasse, der har den bedste og mest gennemførte udklædning. Sidst på skoledagen afholdes den prestigefyldte klassestafet, hvor gymnasiets hurtigste klasse findes, og om aftenen afsluttes denne store sportsdag med skoleårets første gymnasiefest.

Skoleårets kolde vintermåneder kan være hårde og stressende at komme gennem som gymnasieelev. Her er Nørre Gymnasiums årlige Gallafest kaldet FLE et lys i mørket. Denne festlighed bliver af mange set som årets største begivenhed, hvor alle gymnasiets elever deltager, og som noget helt specielt er både lærere og elevernes forældre også inviteret. Til dette arrangement bliver der spist middag og festet, og det er også ved denne lejlighed, at elevernes dansekundskaber bliver vist frem, når både første-, anden- og tredjeårseleverne skal danse Les Lanciers. Herefter tager eleverne videre til festligheder et andet sted i byen, alt imens lærere og forældre overtager dansegulvet efter eleverne i den gamle festsal resten af aftenen til musik leveret af skolebandet bestående af lærere og gamle elever.

Det nye Nørre

Det var ikke umiddelbart moderne arkitektur, der prægede Nørre Gymnasium, da jeg startede i 2011. Dengang var skolen en gammel og lidt kedelig bygning, men dette har ændret sig, i løbet af de tre år, jeg har gået der. Skolen igangsatte i 2012 et byggeprojekt, der både indebar en modernisering af skolens gamle foyer, en ny sportshal samt nye lokaler og udendørsarealer. Denne modernisering har pustet liv i den gamle kolos på Mørkhøjvej, men gymnasiets gode og åbne sjæl samt stemning og traditioner er velbevaret.

Den 28. juni dimitterer jeg sammen med næsten 300 andre 3. årselever fra Nørre Gymnasium. Selvom jeg ser frem til at få studenterhuen på og komme videre, misunder jeg også de nye elever, der skal starte på det moderne Nørre og indvies i gymnasiets og gymnasietidens traditioner og begivenheder. De skal fylde Nørre med friskt liv og viderebringe de gamle traditioner. Til august venter der således atter en ny første skoledag i klassisk forstand fyldt med spænding, nervøsitet og forventninger på Nørre Gymnasium.

(Bragt i Brønshøj Husum Avis d. 17. juni 2014).

Alle nyheder