You are here

Samarbejde om Økologiforløb

2y, 2z og 3z arbejder i august og september 2016 med økologi samtidig og vil i dele af forløbet arbejde på tværs af klasserne.

Forløbet vil rumme en introduktion til økologi med forståelse af økosystemers energistrømme og kredsløb, arters tilpasning, samt arts- og populationsøkologi med fokus på vandløb både idealvandløbet og eutrofierede vandløb. I forløbet arbejdes både med innovation, biotopundersøgelse og reportage.

Billederne her er fra afslutningen på de to første dage, hvor eleverne har arbejdet med at udarbejde et løsningsforslag, som kan hjælpe gymnasieelever – herunder dem selv – til at huske og dermed være i stand til at beskrive idealvandløbet som økosystem herunder, hvilke fagbegreber der er knyttet til beskrivelse af idealvandløbet, samt forstå, hvordan forskellige organismer er tilpasser de mange nicher, som findes i et idealvandløbet.

I uge 37 skal alle tre klasser ud i felten og undersøge Mølleåen. Det endelige produkt efter feltturen skal være en reportage af 10-15 minutters varighed, hvor eleverne præsenterer idealvandløbet, metoder til at undersøge vandløbet inklusive bestemmelse af forureningsgraden, samt hvordan idealvandløbet påvirkes, hvis det forurenes med organisk stof eller næringssalte. Reportagen skal bl.a. indeholde videoklip fra elevernes ekskursion til Mølleåen.

Oekologi_Samarbejde_AUGSEP16

Oekologi_Samarbejde_AUGSEP16

 

 

Alle nyheder