You are here

Uddannelsesparathedsprøve

Nogle af de elever, der har søgt ind på gymnasiet, er ikke blevet erklæret uddannelsesparat af egen skole og UU. Disse elever skal til uddannelsesparathedsprøve, og nogle skal eventuelt efterfølgende til samtale på skolen. Skal du til prøve, bliver du indkaldt via et brev fra din 1. prioritet.

Hvor og hvornår foregår prøven?
Prøven er skriftlig og finder som regel sted sidst i marts.

  • I 2018 foregår prøven torsdag d. 22. marts kl. 10-12. Man får svar senest d. 21/4 via e-boks.

Prøven foregår på Nørre Gymnasium, og alle SKAL medbringe det fremsendte brev, samt pas eller anden ID med billede på.

Hvem skal til prøve?
Alle elever, der har søgt ind i 1.g stx på Nørre Gymnasium (på 1. prioritet) og som skal til uddannelsesparathedsvurdering, skal møde til den skriftlige prøve på den dato og tid, der står i brevet, vi har sendt dig.

Hvilke fag prøves i? 
Der bliver afholdt prøve i fagene dansk, engelsk og matematik, og prøverne er skriftlige. Der er afsat 40 minutter til hvert af fagene, og alle tre fags opgaver udleveres ved prøvens begyndelse.

Hvilke hjælpemidler må man bruge?
I dansk må der gerne bruges en dansk ordbog. I engelsk må der bruges engelsk-dansk og dansk-engelsk ordbog. I matematik må der bruges lommeregner og/eller beregningsprogram på computer. Disse hjælpemidler skal eleven selv medbringe, hvis de vil bruge dem.

Alle opgaver kan skrives i hånden. Eleven må gerne benytte en egen medbragt computer, men i så fald skal der også medbringes et USB-stik. Dette USB-stik skal være renset ved prøvens start. Vi sørger for, at der er printere til stede. Eleven skal kunne gemme i Word-format. Stavekontrollen må gerne benyttes i dansk, men ikke på engelsk.

Skal du til samtale?
Elever, der skal til samtale efter prøven, vil få besked fra gymnasiet om at møde til en samtale.

Er der prøve til pre-IB?
Applicants to the pre-IB may also be invited to an entrance test. Candidates for the pre-IB test are chosen from different criteria on the basis of their application, and this test is not the same as the 'Uddannelsesparathedsprøve' for the stx. The test may take place on a different date than the stx-test, and invitations will be sent by email directly from the IB department.