You are here

Velkommen til skolestart 2014

Vi byder velkommen til alle nye 1. g-elever i dag, hvor lærere, kontor og ikke mindst tutorer fra 2.g står klar til at modtage og vejlede de nye elever.

Skolestart 2014 - Nye 1g'ere bliver vist rundt på skolen

I morgen gælder det så 2. og 3. g-klasserne, der tager hul på det nye års skema efter en lang ferie væk fra bøgerne.

Velkommen til alle og hav et godt skoleår.

Alle nyheder