You are here

Klima på skemaet

I dag var der fællestime med klima på skemaet, da klimaminister, Rasmus Helveg, og klimaforsker hos DMI Jens Hesselbjerg Christensen gæstede Nørre G i 3. modul.

Klimatime paa Noerre G

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change - afholder deres 40. samling i København d. 26.-31. oktober, hvor en ny og omfattende klimarapport er på dagsordenen.

Klimatime paa Noerre G

Forskeren redegjorde for nogle af de resultater, rapporten har vist, og ministeren fortalte om, hvilke politiske tiltag regeringen og Folketinget har nu og fremover.

Klimaministeren taler 2014

I spørgetiden spugte eleverne ind til både raporten og de klimapolitiske tiltag.

Elever sporger om klima 2014

 

 

Alle nyheder