You are here

Almen Sprogforståelse
Lær om sprog

Almen sprogforståelse (AP) er en del af grundforløbet i 1g, som skal give en fælles basis for det sproglige arbejde i gymnasiet. Faget fungerer desuden som en introduktion til valget af de sproglige studieretninger ved at vise, hvordan beskæftigelsen med sprog er en del af den almene dannelse. I forløbet samarbejder sprogene om det kernestof, der er fælles for alle gymnasiets sprogfag.

Almen sprogforståelse har to elementer: sproglig bevidsthed og sproglig analysefærdighed. Det foregår som et samarbejde mellem dansk og fremmedsprog. Latin indgår også, da et vist kendskab til latin er vigtig for forståelse af sproghistorie, grammatik, ordsammensætninger m.v. i både dansk og en række fremmedsprog.