You are here

Uddannelsespolitisk ordfører, Lotte Roed, besøger Nørre G

Fredag d. 29. august besøgte Lotte Roed, uddannelsespolitisk ordfører for Radikale Venstre, Nørre Gymnasium.

Ordføreren kunne gennem møder med ledelse, lærere og elever fortælle lidt om, hvad forligskredsen har af tanker omkring justering af gymnasiereformen.

Lærerne giver input til Lotte Roed

 

Lotte Roed var også glad for de mange input om fx grundforløbet, AT og andre punkter, som engagerede elever og lærere bød ind med, og hun noterede flittigt de mange bud ned.

Lotte Roed noterer flittigt

Alle nyheder