You are here

Læsevejledning

Hvordan hjælper læsevejlederne?
Læsevejledningen på Nørre G tilbyder løbende vejledning og undervisning til elever med læse- og skrivevanskeligheder. 

Screening i 1.g
I begyndelsen af 1.g screenes alle elever i læse- og skrivefærdigheder. På baggrund af resultatet af screeningen tilbyder vi forskellige former for hjælp til de elever, som vurderes at kunne have særlig gavn af det. Hjælpen iværksættes dog kun for de elever, der tilkendegiver aktivt at ville deltage i samarbejdet.

Andre tiltag
Elever, der læser langsomt, tilbyder vi kurser i læsestrategier for at kompensere for eller øge den lave læsehastighed. Andre elever kan have særdeles vanskeligt ved at formulere sig på skrift. De vil blive tilbudt at indgå i et samarbejde med læsevejlederen om hjælp til konkrete afleveringer. Enkelte elever har så massive læse- og skrivevanskeligheder, at de lider af en grad af ordblindhed. Disse elever kan vi hjælpe til at få bevilget elektroniske hjælpemidler samt instruktion i brugen af dem.

Elektroniske hjælpemidler
På Nørre G har vi for nylig investeret i let tilgængelige elektroniske læse- og skrivestøttende værktøjer, som kommer vores elever til gavn i almindelighed, men i særdeleshed hjælper elever med læse- og skrivevanskeligheder.

Kontakt gerne læsevejlederne for yderligere information.

Din læsevejleder (1.g i skoleåret 2015/16):

Ina/Bo:  1b, 1i, 1j og 1t
Ina:  1c, 1d, 1m, 1x og 1y
Bo: 1a, 1e, 1u, 1z og 1w

Din læsevejleder (1.g i skoleåret 2016/17):
Ina:  1c, 1d, 1k, 1t, 1u, 1x, 1y, 1i og 1j
Bo: 1a, 1e, 1m, 1z og 1w

Din læsevejleder (1.g i skoleåret 2017/18):
Ina: 1c, 1d, 1t, 1u, 1x, 1y, 1w, 1i og 1j
Bo: 
1a, 1e, 1k, 1m og 1z

Ina er også læsevejleder for 2i

 

Contact