You are here

Fællestime i oldtidskundskab

Alle oldtidskundskabsklasserne havde forrige torsdag 12. januar et noget anderledes modul ved en fællestime i salen. Arrangementet havde temaet "Ytringsfriheden i antikken og i dag", og Thomas Heine Nielsen, Lektor og forsker på KU's Saxo-institut, lagde ud med sit oplæg om ytringsfriheden i det demokratiske Athen. Han kom blandt andet ind på, at der i det antikke athenske demokrati var overraskende meget ytringsfrihed. 

I lyset af valget i USA, Brexit og meget andet var der ligesom i dag en klar opdeling af det, der nu kendes som the establishment og the people. Definitionen på demokrati kan jo ikke være uændret over mere end 2000 år.

Efter oplægget var der tid til at spørge ind. Eleverne syntes, det var spændende, at have en universitetsforsker ude på skolen. De lyttede koncentreret, og har talt om det siden

Alle nyheder