Bookmark and Share

Ved skrivning i fællesskab (kolloborativ skrivning) kan man bruge en online teksteditor, hvor flere har adgang til at skrive i dokumentet samtidig. Brugerne af dokumentet skrive og ændre i dokumentet, alle brugerne kan se ændringerne i dokumentet med det samme (real-time). Herved slipper man f.eks. for at sende dokumenter frem og tilbage mellem deltagerne i en projektgruppe.

Der findes forskellige gratis online teksteditorer med mulighed for at skrive i fællesskab.

Google Apps

Titanpad

Titanpad svarer til EtherPad, der var blev opkøbt af Google og kom til at udgøre grundstenen til Google Docs. Det kan mindre end Google Docs, men er enklere at komme i gang med at bruge, idet man ikke skal registrere sig. Hvis man opretter et fælles dokument, kan man invitere andre til at deltage ved at give dem et link til dokumentet.

Deltagerne får automatisk hver sin farve, så man nemt kan følge med i, hvem der skriver hvad. Programmet har en chatfunktion, så man kan tale sammen om skrivningen, selvom man ikke sidder i nærheden af hinanden. Man kan følge udviklingen af dokumentet vha. en "time slider", der viser dokumentets udvikling over tid.

Titanpad kan importere text-filer, HTML, Word og RTF-filer. Det kan eksportere til text-filer, HTML, Word, RTF, PDF eller OpenOffice. 

I modsætning til Google Docs, indeholder Titanpad desværre ikke en formeleditor med matematiske symboler.