Bookmark and Share

Web 2.0 ressourcer

Ressourcerne er valgt ud fra

  • anvendeligheden i undervisningen - gerne i forskellige fag
  • at de er gratis eller kun koster ganske lidt at bruge
  • at de er nemme at lære at bruge

Glog

En glog er en grafisk blog (heraf betegnelsen) i form at et interaktivt multimediebillede, der ligner en plakat, men hvor læserne af gloggen kan interagere med indholdet. Hvor en blog er tekstbaseret giver en glog mulighed for at lave små plakater, med filmklip, billede, lyd, tekst, animationer og grafik. 

Læs mere om glogs på IT-didaktisk.dk.

Glogs kan laves gratis på glogster EDU.  

Wikiskrivning

Hvad kan wikiskrivning?

  • Wikien faciliterer et lærings- og formidlingsmiljø, hvor eleverne i fællesskab konstruerer og formidler viden.
  • Eleverne kan arbejde med hypertekster. De kan skrive ikke-lineære tekster, der linker skreven tekst, billeder, filmklip og eksterne kilder. Man kan f.eks. lægge filmklip af eksperimenter ind og således komme ud over den sædvanlige rapportform.
  • Eleverne kan lave websider uden at kunne HTML og uden at have adgang til særlige programmer til at at lave websider med. Internetadgang er eneste praktiske forudsætning.
  • Eleverne kan bidrage til en tekst i fællesskab og samtidigt. De kan følge hinandens arbejde og nemt give hinanden feedback undervejs. Det går, som ordet wiki antyder, hurtigt og man kan se teksten løbende i arbejdsprocessen og skal ikke vente på, at der uploades nye versioner af en hjemmeside.
  • Læreren kan følge arbejdsprocessen, mens den skrider frem: Det er nemt at se, hvilke elever, der bidrager med hvad til gruppearbejdet, og man kan give individuel eller fælles feedback undervejs.
  • Wikien gør det umiddelbart synligt for eleverne, at det er nødvendigt at strukturere og fordele opgaverne i skriveprocessen. Dette kan hjælpes på vej ved brug af mindmapsoftware.
  • Wikien er velegnet til flerfaglige samarbejder, idet flere lærere kan være administratorer eller moderatorer og følge gruppernes arbejde.

Hvor kan man lave en wiki? 

Der findes forskellige wikifarme